Utlysningar

Ett viktigt verktyg i programmens arbete för att uppfylla sina utmaningsmål är att tillsammans med myndigheterna inom Impact Innovation genomföra utlysningar. Här samlar vi information om de som är aktuella.

Öppna utlysningar

Impact Innovation: Systemdemonstratorer för framtidens hållbara tillverkningsindustrier – steg 1

Utlysningen är kopplad till programmet Net Zero Industry och syftet  är att skapa goda förutsättningar för framtidens resilienta och cirkulära produktion genom nya systemdemonstratorer. De möjliggör att innovativa lösningar kan testas i en verklig miljö för att ta reda på om omgivande system påverkas i önskad riktning. I steg 1 erbjuds finansiering för genomförbarhetsstudier.

Sista ansökningsdag: 3 september 2024
Beslut: 11 oktober 2024

Impact Innovation: Genomförbarhetsstudier inom tekniska insatsområden i programmet Metals and Minerals

Utlysningen tillhör programmet Metals & Minerals och är öppen för ansökningar gällande genomförbarhetsstudier som adresserar något av programmets tekniska insatsområden.

Sista ansökningsdag: 3 september 2024
Beslut: 18 oktober 2024

Impact Innovation: Samverkan för Hållbart vatten för alla inom programmet Water Wise Societies 2024

Utlysningen ingår i programmet Water Wise Societies och riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som i samverkan vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö. Utlysningen finansierar genomförbarhetsstudier och ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar inom programmet.

Sista ansökningsdag: 4 september 2024
Beslut: 31 oktober 2024

Impact Innovation: Framtidens platser – framtidsvisioner för attraktiva, tillgängliga och hållbara samhällen

Utlysningen är kopplad till programmet ShiftSweden och riktar sig till aktörer som vill utforma visioner om framtidens attraktiva och tillgängliga samhällen med hjälp av metoder inom strategisk framsyn.

Sista ansökningsdag: 10 september 2024
Beslut: 22 oktober 2024

Impact Innovation: Ökad resurseffektivitet och resiliens, etapp 1

Utlysningen är kopplad till programmet Net Zero Industry och syftet är att skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt med högt nyhetsvärde.

Sista ansökningsdag: 10 september 2024
Beslut: 24 oktober 2024

Impact Innovation: Genomförbarhetsstudier och forskningsprojekt inom sociala insatsområden i programmet Metals and Minerals

Utlysningen tillhör programmet Metals & Minerals och är är inriktad mot projekt som syftar till att bana väg för innovationer inom social hållbarhet och som har potential att bidra till programmets mission.

Sista ansökningsdag: 10 september 2024
Beslut: 31 oktober 2024

Impact Innovation: Regleringar och styrmedel för en hållbar industri

Utlysningen är kopplad till programmen Net Zero Industry och Metals & Minerals och syftet är att bidra till ett minskat klimat- och miljöavtryck inom tillverknings-, gruv- och metallindustrin. Inriktningen är på regleringar och styrmedel som påverkar förutsättningarna för hållbar omställning.

Sista ansökningsdag: 24 september 2024
Beslut: 30 oktober 2024

Kommande utlysningar

Just nu finns inga kommande utlysningar.

Väntar på beslut

Impact Innovation Start/Scale: Ett erbjudande till små och medelstora företag

Utlysningen riktade sig till startups och scaleups med innovationsprojekt som har en stark koppling till något av Impact Innovations program.

Beslut: 18 juni 2024